Texa Navigator TXB sa IDC softverskim programom je dijagnostički uređaj najnovije generacije i jedna od najboljih univerzalnih dijagnostika za motocikle na tržištu . Bez dijagnostike na nekim tipovima motocikla nije moguće izvršiti npr. podešavanje ler-gasa , podešavanje / reset / kalibracija step motora za ler , podešavanja ubrizgavanja itd. Texa dijagnostički uređaj nam pomaže u dijagnosticiranju kvara / greške a naravno i za podešavanje motocikla.


Posedujemo kablove tj. interfac-e za razne modele i proizvođače ... kao što su :
Texa pruža dosta mogućnosti npr.


- Čitanje i brisanje grešaka

- Resetovanja servisa

- Resetovanje i kalibracija step-motora za ler gas

- Podešavanje ler gasa - Podešavanje ubrizgavanja

- Očitavanje raznih parametara u realnom vremenu (npr. temperatura motora,napon TPS senzora,položaj gasa itd.)

- Provera funkcije i puštanje u rad raznih komponenata ubrizgavanja (npr. pumpu za gorivo,dizne za ubrizgavanje itd.)

- ABS

- Kod ključ


Ovu su samo nekoliko primera od mnogobrojnih mogućnosti koje Texa pruža.