GSXR 1000      Srad 600 1997


GSXR 1000 L


- Kompletna obrada usisnih / izduvnih kanala glave motora

- Oblikovanje i dorada kompresionog prostora

- Yoshimura bregaste sa podešavajućim lančanicima

- Vremena otvaranja / zatvaranja bregastih osovina promenjena

- Kompletan Akrapović sistem

- Power Commander 5Srad 600 1997


- Kompletna obrada usisnih / izduvnih kanala glave motora

- Oblikovanje i dorada kompresionog prostora

- Bregaste kombinacija Srad 600 / 750 preuređene na podeđavajuće lančanike

- Vremena otvaranja / zatvaranja bregastih osovina promenjena

- Stepen kompresije promenjen - Airbox dorađen

- Kompletan Arrow izduv

- FCR 39 karburatori preuređeni